PLC Akış Şeması

STB H/L için bir çalışma periyodu

Elektrik Devre Şeması


 
Terminaller Açıklama
1-2 Alt anahtar(ileri konum) - Kılavuz bitiş noktası (LS2)
7-8 Üst anahtar - Başlangıç konum anahtarı (LS1)
10 GND(0 Volt)
11 Hızlı ilerleme sinyali      (+24V DC)
12 Hatveli ilerleme sinyali (+24V DC)


Kurs Boyu Ayarlama
Anahtar(Switch) konumları


Manual Çalıştırma

 1. Manuel çalışmanın amacı kılavuzu ileri geri hareket ettirerek LS1, LS2(hatveli ilerleme başlangıç anahtarı) ve LS3 anahtarlarının konumlarını  ayarlamaktır.

 2. 10 numaralı terminale 0V, 12 nolu terminale +24V DC uygulanır.
 3. İleri butonuna basıldığında, motor saat yönünde döndürülürse kılavuz hızlı bir şekilde ilerler. Geri butonuna bastığımızda, motor saat yönünün tersine çevrilirse kılavuz geriye(yukarı) ilerler.
 4. İleri ve geri hareketlerde LS2(ileri durum anahtarı) ve LS1(geri durum anahtarı) anahtarları kontrol edilerek hareketlere sınır konulmalıdır. Alt ve üst anahtarlar aktif olduğunda motor durmalıdır.

Otomatik Çalıştırma

 1. Start butonuna bas
 2. 11 numaralı terminale +24V DC uygula. Böylece hızlı ilerleme kavraması devreye alınır.
 3. 0.1s bekle.(kavramanın devreye girmesi)
 4. Motoru saat yönünde çevir. Bu durumda kılavuz hızlı bir şekilde ilerlemeye başlar. Ortadaki anahtar aktif olduğunda kılavuz otomatik hatveli ilerlemeye başlar.
 5. Alt anahtar anahtar aktif olunca motoru durdur.
 6. 0.1s bekle
 7. Motoru ters yönde çevir. Böylece kılavuz hatveli bir şekilde geri çıkar. Orta anahtar devreden çıktığında kılavuz yeniden hızlı hareket etmeye başlar.
 8. Üst anahtar aktif olduğunda 11 numaralı terminaldeki(hızlı ilerleme) sinyali kes ve 12 numaralı terminale(yavaş ilerleme) +24V DC ver. Bu şekilde yumuşak bir duruş sağlanır.
 9. 0.3s bekle.
 10. 12 numaralı terminaldeki +24V DC sinyali kaldır ve motoru durdur.