Metal ve Plastik kayna�� i�in ultrasonik kaynak makineleri, Ultrasonik Kaynak Makineleri - metal, plastik, GERDEM MAK�NA VE OTOMASYON - �r�nler - Telsonic Ultrasonics Transd�ser, Yer de�i�imi ve hareket sens�r�, Takometre ve h�z sens�rleri, Gerilme Sens�r�, Kuvvet Sens�rleri ( Y�k H�creleri ), Tork Sens�rleri, �zel makine imalat�

 


 

Ana Sayfa / �r�nler / Telsonic / Ultrasonik Presler
 
Ultrasonik Jenerat�rler

DHG 2030 ultrasonik kaynak jenerat�r�                   SG serisi ultrasonik kaynak jenerat�r�DHG 2030 ultrasonik kaynak jenerat�r�

DHG 2030 - Ultrasonik jenerat�r


Kolay kullan�lan men�ler ile h�zl� bir �ekilde t�m �nemli i�letim parametrelerini ve sistem k�s�tlamalar�n� yap�land�rabilirsiniz. �ki men� tipi vard�r;

Kullan�c� men�s�: Son kullan�c�n�n i�letim ile ilgili verileri girebilece�i ve g�r�nt�leyebilece�i men�.
Servis men�s�: E�itimli servis personeli i�in geli�mi� se�enek ve fonksiyonlar i�eren men�.

Jenerat�rlerimiz mod�ler bir yap�ya sahip olup, 3 mod�le kadar desteklemektedirler. Bu, jenerat�re esneklik kazand�r�r. Mod�ller 20kHz ve 1000, 3000, 4000 ve 4500W ��k�� s�n�flar�nda �retilmektedir.

 

Avantajlar�

 • De�i�ken y�k ve rezonans frekans� durumlar�nda h�zl� reaksiyon

 • Ayar yaz�l�m� esnekli�i

 • T�m y�k ko�ullar�nda kontroll� ve sabit genlik

 • Tam otomatik frekans ayar�

 • Farkl� ba�lang�� frekanslar�n�n kayd�

 • En uygun i�lem kontrol�

 • Se�ilebilir kaynak modlar�:

  • Sabit zaman

  • Sabit enerji

  • �zel uygulama

 • Zaman, enerji ve ��k�� i�in tolerans penceresi

 • ��lem veri kayd� (TelsoResult yaz�l�m�)

 

DHG 20110 i�in teknik veriler:

  Maks. ak�m giri�i : 6 Aeff
  Maks. ��k�� g�c� : 1000 Weff
  ��k�� frekans� : 20 kHz
  Say�sal giri� : 5
  Say�sal ��k�� : 3
  Boyutlar(GxDxY) : 245x500x190 mm

 

 

 SG serisi ultrasonik kaynak jenerat�r�

SG/SGM - Ultrasonik jenerat�r


 

 • Mod�ler yap�

 • �n panelden basit ve kolay kontrol

 • Ayarlanabilir y�kseklik (3HE)

 • Kullan�c� dostu

 • Veri korumas� ve yedekleme

 • Aktuator kontrol

 • Veri y�netimi

 • Her maksat i�in ayni model

 
Teknik Bilgiler
  SGXXYY SGMXXYYM SGMXXYYPB
Frekans (x) 20 kHz 35 kHz 20 kHz 35 kHz 20 kHz 35 kHz
G�� (y)            
     1200 W P P P P P P
     2000 W P   P   P  
Boyutlar < 2000 W
yakla��k H x B x T mm
21 TE x 3 HE x 450
128 x 106 x 450
21 TE x 3 HE x 450
128 x 106 x 450
21 TE x 3 HE x 450
128 x 106 x 450
Boyutlar 2000 W
yakla��k H x B x T mm
28 TE x 3 HE x 450
128 x 142 x 450
28 TE x 3 HE x 450
128 x 142 x 450
28 TE x 3 HE x 450
128 x 142 x 450
�al��ma modlar�      
     Zaman - P P
     Enerji - P P
     P maks. - P P
Ba�lant� t�rleri      
     D-Sub 25 pin P P P
     D-Sub 9 pin RS-232 P P P
     D-Sub 9 pin Profibus - - P
Genlik ayar�
dahili/harici analog
�n
harici 0-5 V
�n
(RS-232, opsiyonel)
�n
Profibus
Analog g�� ve ya enerji ��k���
Frekans g�stergesi
LED Ekran
�n analog ��k��
LCD Ekran
(RS-232, opsiyonel)
LCD Ekran
Profibus
HF anahtarlama i�in frekans belle�i Opsiyonel - -
Kalite s�n�rlar�;
Zaman, Enerji, Pmax, Fmax, Pathabs
- P P
Mesafe ve g�� �l��m� ile aktuator kontrol� - P P
Veri y�netimi
8 Haz�r veri
- P P
TelsoResult ile i�lem veri kayd� Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel

 

 


 

ultrasonik kaynak makinesi, telsonic ultrasonics t�rkiye distrib�t�r�, 20kHz, 35kHz, horn tamiri, horn imalat�, makineleri, metal, plastik, sonotrode, ultrasonik kaynak �niteleri ultrasonik plastik kaynak makinesi, telsonic ultrasonics t�rkiye distrib�t�r� temsilcisi, sonotrode, horn analizi, horn �retimi, imalat�, tamiri, ultrasonik jenerat�r, bak�r kaynak, ultrasonik kaynak �retici, �reteci