Metal ve Plastik kayna�� i�in ultrasonik kaynak makineleri, Ultrasonik Kaynak Makineleri - metal, plastik, GERDEM MAK�NA VE OTOMASYON - �r�nler - Telsonic Ultrasonics Transd�ser, Yer de�i�imi ve hareket sens�r�, Takometre ve h�z sens�rleri, Gerilme Sens�r�, Kuvvet Sens�rleri ( Y�k H�creleri ), Tork Sens�rleri, �zel makine imalat�

 


 

Ana Sayfa / �r�nler / Telsonic / Ultrasonik Presler
 
Ultrasonik Presler

Ultrasonik plastik yap��t�rma presleri 

USP 2000 - Ultrasonik kaynak presi


 
  • 3 farkl� kaynak modu
  • Mod�ler yap�
  • Y�ksek kalite
  • 2000W g��
  • 2000N kuvvet

 

Teknik Bilgiler
Dijital Hibrit Jenerat�r P
Frekans 20Khz P
    2000 Weft P
3 Kaynak Modu P
    Zaman P
    Enerji P
    P max. P
Frekans, G��, Zaman ve Enerji �l��m� P
Bilgisayar uyumlu aray�z P
   
USP2000 Kaynak Presi  
Kaynak kuvveti [N] 2000
Y�kseklik ayar� [mm] 250
Stroke [mm] 100
Makine boyutlar� G x D x Y [mm] 394x532x1167
A��rl�k [kg] 50
�al��ma alan� G x D [mm] 445x490
Paralellik aparat� Opsiyonel
X/Y ayar� i�in paralellik aparat� Opsiyonel

 

USP 3000 - Ultrasonik kaynak presi


 
  • 5 farkl� kaynak modu
  • Mod�ler yap�
  • Y�ksek kalite
  • Programlanabilir giri�/��k��lar
  • Aksesuarlarla ek fonksiyonlar

 

Teknik Bilgiler

MPS4 Denetleyici ile

5 Kaynak Modu P
    Zaman P
    Enerji P
    Mesafe(g�reli) P
    Mesafe(Mutlak) P
    Genlik profili P
    G�� profili P
D�ner ve kayar tabla fonksiyonu P
Ses ge�irmez fonksiyonu P
Tarih ve zaman P
Parola korumas� P
Frekans �l��m� P
De�i�ken I/O P
Programlanabilir I/O (2 ��k��, 4 giri�) P
PROFIBUS-DP Opsiyonel
16 farkl� kaynak de�eri saklama/�al��t�rma P
RS232 seri ileti�im aray�z� P
Son 4 kayna��n grafik verilerini kay�t P
   
Dijital Hibrit Jenerat�r P
Frekans 20Khz P
    3000 Weft P
    4000 Weft P
   
USP3000 Kaynak Presi  
Kaynak kuvveti [N] 3000
Y�kseklik ayar� [mm] 150
Stroke [mm] 100
Makine boyutlar� G x D x Y [mm] 420x770x1315
A��rl�k [kg] 100
�al��ma alan� G x D [mm] 445x490
Paralellik aparat� Opsiyonel

 


 

ultrasonik kaynak makinesi, telsonic ultrasonics t�rkiye distrib�t�r�, 20kHz, 35kHz, horn analizi, horn tamiri, horn imalat�, makineleri, metal, plastik, sonotrode, ultrasonik kaynak �niteleri ultrasonik plastik kaynak makinesi, telsonic ultrasonics t�rkiye distrib�t�r� temsilcisi, sonotrode, horn analizi, horn �retimi, imalat�, tamiri, jenerat�r, bak�r kaynak